Akce na měsíc PROSINEC

Na co se můžete těšit v měsíci prosinci?

 • 3. 12 od 9:00 hod. výukový program o Adventu (pro Motýlky a Berušky)
 • 4. 12 od 9:00 hod.  výukový program o Adventu (pro Sluníčka a Rybičky)
 • 5.12 přijde do školky vzácná návštěva – sv. Mikuláš se svoji družinou. Děti mohou v tento den přijít v andělském nebo čertovském oblečku.
 • 6.12 od 9:00 hod. příběhy tancem – divadelní představení v MŠ s názvem „Malý chlapec z daleké země“
 • 6.12 Čte celá rodina – určitě si v 16 hod. ve třídě Motýlků nenechte ujít pohádkovou chvíli s předčítáním maminky Lenky Adámkové
 • 11.12 Narozeninový den – narozeniny slaví všechny děti narozené v měsíci prosinci
 • 17.12 divadelní představení v MŠ – divadlo Kejkle „Vánoční pohádka“. Od 9:30 pro Motýlky a Berušky, od 10:30 pro Sluníčka a Rybičky
 • 18.12 „Zvonečky cinkají, andílci zpívají“ – zveme Vás na výjimečnou událost na náš předvánoční koncert, který se bude konat 18.12 v 17:00 hod. v kostele sv. Vavřince V brně- Komíně.  Důležitá informace: v tento den bude naše MŠ uzavřena již v  15.30 hod. S dětmi, které se koncertu zúčastní přejdeme společně do kostela a po skončení koncertu Vám je osobně předáme. Děti, které se koncertu nezúčastní si vyzvedněte v MŠ nejpozději v 15:15 hod!!!
 • 19.12 návštěva Ježíška v naší MŠ. V  tento den bude na děti čekat pod stromečkem velké překvapení 🙂
 • od 3.12 do  21.12 bude v naší mateřské škole probíhat vánoční jarmark. Na jarmarku si můžete zakoupit výrobky dětí a rodičů a finančně tak podpořit naši mateřskou školu.
 • Každé pondělí a středa  v 15:30 hod. angličtina (třída Motýlků) – angličtina končí v 16:20 a rodiče si své děti přebírají již sami
 • Každé pondělí a čtvrtek baseball