Akce na měsíc září

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI ZÁŘÍ?

7.9 – 11.9 Sbírkové dny Světlušky

9.9 v 16:30 – třídní schůzky v jednotlivých třídách. Prosíme rodiče, aby na schůzky přišli v roušce a bez dětí.

14.9 v 16:30 na školkové zahradě – plenární schůze Klubu rodičů při MŠ Pastviny


24.9 – Narozeninový den – narozeniny oslaví všechny děti narozené v měsíci srpnu a září.

29.9 – Vánoční focení dětí – zlaté Vánoce