Aktuální informace k otevření MŠ (aktualizace 12.5.2020)

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám oznámili, že se naše mateřská škola znovu otevře 25.5.2020. Provoz mateřské školy bude do konce školního roku 2019/2020 omezen od 7:00 do 16:00 hod. Podrobnější informace ohledně organizace Vám budou sděleny telefonicky Vaší třídní učitelkou během 13.5 a 14.5.2020.

V dokumentech ke stažení najdete dokument čestné prohlášení a COVID_podmínky. Oba dokumenty si prosím vytiskněte a přineste vyplněné a podepsané v první den nástupu dítěte do MŠ. V případě, že nemáte možnost si dokument vytisknout, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme. Telefonicky: 734 302 840 nebo e-mailem: skolka@zspastviny.cz. Bez podepsaných dokumentů nemůže být dítě přijato do MŠ.

Shrnutí nejdůležitějších informací k provozu MŠ

 • provoz obnoven 25. května 2020
 • provoz MŠ od 7:00 do 16:00
 • z provozních důvodů děti přiveďte nejpozději do 8:30 hod., své děti si vyzvedněte včas, aby se MŠ mohla v 16:00 hod. uzavřít
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, nesmí do MŠ vstoupit
 • v šatně mohou být pouze 2 děti s doprovodem. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry
 • vstupní kódy nefungují, je nutné zvonit na zvonek příslušné třídy
 • první den nástupu do MŠ přineste dva vytištěné a podepsané formuláře (ke stažení na našich stránkách)
 • z hygienických důvodů není možné si do MŠ nosit žádné hračky
 • připravte dítěti s sebou do batůžku podepsanou láhev s pitím
 • každé dítě musí mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo. Současně rodič zajistí čistou roušku v druhém uzavíratelném sáčku se jménem dítěte.
 • při vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci, s výjimkou uloženého náhradního oblečení, a to musí být uloženo ve skříňce – v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).
 • pokud dítě do MŠ nenastoupí, je třeba si odhlásit obědy ve školní kuchyni –  tel: 541 223 030 nebo mail: kuchyne@zspastviny.cz
 • děti, které do MŠ nenastoupí, jsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání
 • přeplatky za školné, které vznikly v důsledku uzavření MŠ, budou vráceny v průběhu měsíce června