Exkurze ve vodní elektrárně Dalešice a jaderné elektrárně Dukovany

Dne 29.4.2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně Dalešice a jaderné elektrárně Dukovany.
V Dalešicích jsme se dozvěděli o historii a provozu přečerpávací vodní elektrárny. Zjistili jsme, že na výstavbu hráze přehrady, která je vysoká cca 100 metrů, nebyl použit beton. Jedná se o tzv. sypanou hráz z rozdrcených materiálů (zemina, štěrk a písek). Po přednášce jsme navštívili i strojovnu, kde jsme viděli a také slyšeli čtyři reverzní Francisovy turbíny. Zajímavostí je, že turbíny a všechny náležitosti k nim jsou rozlišeny barvami (žlutá, zelené, modrá a červená). Důvodem je rychlá orientace nejen externích pracovníků. 
Naší další zastávkou byla jaderná elektrárna Dukovany, ke které jsme cestovali přes hráz Dalešické přehrady. Mohli jsme na vlastní kůži pocítit velikost přehrady. Z její hráze je krásný výhled na kondenzační komíny Dukovan. Krátká vzdálenost mezi vodní elektrárnou Dalešice a jadernou elektrárnou Dukovany není náhodná. Voda z přehrady se využívá v Dukovanech na chlazení a jako moderátor do jaderného reaktoru (chrání nás před radiací). 
V jaderné elektrárně Dukovany jsme navštívili infocentrum, kde jsme mimo jiné zhlédli krátký film o blackoutu (rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny). Elektřina se stala nedílnou součástí našich životů. Ve filmu jsme viděli, o co všechno bychom přišli, kdyby dostupnost elektrické energie nebyla tak snadná. Také jsme se dozvěděli o provozu elektrárny. Na modelech nám pracovnice elektrárny popsaly krok za krokem, jak se elektřina dostává až k nám domů. Žáci si také mohli vyzkoušet, jak mohou elektřinu vytvořit sami a kolik úsilí to stojí.
Na zpáteční cestě do Brna žáci vášnivě debatovali o svých zážitcích z exkurze.