Informace k začátku školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

pro úspěšné zahájení nového školního roku jsou důležité následující informace:

Školní kuchyně a jídelna:

 • Provoz školní jídelny je zahájen od pondělí 2.9.2019 – obědy se vydávají 2.9.2019 od 9:40 do 11:00, v dalších dnech od 11:40 do 14:00.
 • Od středy 4.9.2019 bude již výběr ze dvou jídel a výdej svačinek.
 • Všichni stávající strávníci, kteří mají zaplacené obědy na měsíc září, budou automaticky přihlášeni 2.9.2019 ke stravování (netýká se 1. tříd). Pokud budou chtít oběd na tento den odhlásit, mohou tak učinit přes internet, nebo kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Žáci a rodiče 1. tříd:

 • 2.9. 2019 vyčkají rodiče s dětmi příchodu třídní učitelky v 7.50 před hlavním vchodem do školy
 • 2.9.2019 končí výuka žáků 1. tříd v 9:00. V 9.00 paní vychovatelka odvede všechny děti mimo třídu a do 9.30 budou pod jejím dohledem. Rodiče budou mít v tuto dobu krátkou informativní schůzku. V 9.30 přivede paní vychovatelka děti zpět do třídy, kde si je převezmou rodiče. Žáci mohou využít již od 2.9.2019 školní družinu ihned po ukončení vyučování.
 • Následující dny bude výuka v 1. třídách probíhat takto:

3.9.2019            8:00 – 9:40

4.9.2019            8:00 -10:45

5.9.2019            8:00 -11:40

6.9.2019            8:00 -11:40

Od pondělí 9.9.2019 bude výuka probíhat již dle zkušebního rozvrhu.

Žáci 2.- 9. tříd:

 • 2. 9.2019 budou všichni žáci 2.- 9. tříd vstupovat do budovy hlavním vchodem (informace se netýká Montessori tříd)
 •  výuka ve 2.- 9. třídách bude probíhat takto:

              2.9.2019                     8:00 – 9:40

              3.9.2019                     8:00 – 11:40

             Od středy 4.9.2019 bude probíhat výuka již dle rozvrhu bez odpoledního  vyučování.

        Od pondělí 9.9.2019 bude probíhat výuka již dle zkušebního rozvrhu    včetně odpoledního vyučování.

Školní družina:

 • V prvních dvou týdnech bude provoz ŠD probíhat dle zkušebního rozvrhu; aktuální informace budou uveřejněny na webu ŠD.
 • Provoz ŠD je po celý školní rok zajištěn od 6:15 do 7:40 a od 11:40 do 17:30.
 • Od 2.9.2019 bude provoz ŠD zajištěn od 6:15 do 17:30