Projekty EU

logo-esf-bar

Realizované a aktuální projekty

Projekt Inovace na ZŠ Pastviny

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0037
Název projektu: Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO
Datum zahájení:  1. únor 2011
Datum ukončení: 30. červen 2012

Projekt Montessori výuka

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0036
Název projektu: Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny
Datum zahájení: 1. březen 2011
Datum ukončení: 30. červen 2012

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/46.0015
Název projektu: Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách
Odkaz na projekt: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/#c4470935

Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0011
Název projektu: Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu
Datum zahájení: 10.září  2015
Datum ukončení: 30. červen 2015

Udržitelnost:                           2 roky od zahájení

Projekt  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I. 

Registrační číslo projektu CZ.  02_16_022 a č. 02_16_023
Název projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I.
Datum zahájení: 1.září  2016
Datum ukončení: 30. červen 2018

Udržitelnost:                           2 roky od zahájení

Projekt  statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu  vzdělávání v městě Brně“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000244
Název projektu: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně
Odkaz na projekt:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Projekt „ Nové šablony pro ZŠ Pastviny“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/000254
Název projektu, popis: Nové šablony pro ZŠ Pastviny, projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních aktivit
Datum zahájení: 1.září  2018
Datum ukončení: 30. červen 2020