Olympiáda v anglickém jazyce

Na škole se konalo v prosinci školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, zúčastnilo se jí 22 zájemců z osmých a devátých tříd. Soutěž byla zaměřena na praktické použití cizího jazyka, byla inspirována mezinárodními jazykovými zkouškami Cambridge.

Všichni účastníci absolvovali písemnou část, která zahrnovala porozumění poslechu a práci s psaným textem. Finalisté Karolína Milošová a Lyes Barca pokračovali ústní částí, v níž hovořili na vylosované téma „Man and the Environment – Člověk a životní prostředí„. Lyes Barca postupuje do okresního kola, držíme mu palce!
Blahopřejeme jemu, Karolíně i všem dalším účastníkům k výborným výsledkům a děkujeme za chuť věnovat se angličtině!