Organizace činnosti ŠD na začátku školního roku 2019/20

  1. V pondělí 2. 9. 2019 začíná provoz ŠD v 6.15 h, pokračuje po skončení výuky až do 17.30 hodin. Děti půjdou na oběd v době od 10.00 do 11.00 hod.
  2. POZOR ZMĚNA! RANNÍ I ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE POUZE NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU!!!
  3. Během druhého týdne obdrží všechny přihlášené děti 1. – 3. (případně 4.) ročníku do ŠD zápisové lístky. Prosíme rodiče o jejich řádné vyplnění včetně odchodů na druhé straně tiskopisu. (Vyplňte čas odchodu a S=sám nebo D=doprovod). Spolu se zápisovým lístkem děti obdrží „Dodatek k zápisovému lístku“, kde uvedete všechny osoby, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat. V případě, že bude dítě ze ŠD vyzvedávat nezletilý sourozenec, je třeba, aby rodič tuto skutečnost uvedl s tím, že přebírá za dítě plnou zodpovědnost. Vyplněný zápisový lístek s „Dodatkem“ pošlete po dítěti obratem zpět do školy. Po odevzdání zápisového lístku a „Dodatku“ obdrží dítě od paní vychovatelky do deníčku ŠD číslo účtu pro platbu a nový variabilní symbol pro tento školní rok (variabilní symboly z minulého šk. roku jsou NEPLATNÉ!!!). Připomínáme, že 1. platba je splatná do 30. 9. 2019, 2. platba do 31. 1. 2020.
  4. POZOR DŮLEŽITÉ!!! Dítě bude odcházet ze školní družiny na základě informace v zápisovém lístku a „Dodatku“. Pokud si bude rodič přát, aby dítě odešlo výjimečně v jinou dobu, než je uvedeno na zápisovém lístku, může si dítě osobně vyzvednout, nebo tuto skutečnost oznámí písemně, zvlášť na lístku (NE do družinového deníčku. Můžete využít formulář na webu ŠD – Soubory ke stažení/Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který dítě odevzdá paní vychovatelce. Připomínáme, že dítě je možné si vyzvednout po obědě do 13.45 hod a dále až po 15 hodině. Vyzvedávání dětí na základě telefonické žádosti nebo SMS není z důvodů bezpečnosti možné.
  5. Děti v průběhu prvního týdne obdrží deníček do školní družiny, který bude sloužit ke komunikaci mezi rodiči a ŠD. Prosíme o pravidelnou kontrolu a sledování deníčků.
  6. Prosíme, aby při nástupu do ŠD dítě odevzdalo na školní rok: 1 balení kuchyňských utěrek a 1 balení papírových kapesníků.
  7. Prosíme o jakoukoliv materiální pomoc školní družině – např. papíry na kreslení (i z jedné strany potištěné) nebo kopírování, tužky, pastelky, látky, vlny, lepidla a další výtvarné potřeby, časopisy, omalovánky, hry, karty, pexesa, čisté stavebnice, sportovní potřeby, vlhčené kapesníky apod.). Za příspěvky předem velmi děkujeme.
  8. Provoz školní družiny během měsíce září je zkušební, mohou nastat změny.
  9. Činnost kroužků ŠD bude zahájena v týdnu od 30.9.2019, o způsobu přihlášení Vás budeme informovat přes Edookit.
  10. Kontaktní osoba za ŠD: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD, email: hanzalova@zspastviny.cz, druzina@zspastviny.cz; telefon do ŠD: 734 407 204 – ranní (do 7.30 hod.); 730 893 883 – odpolední (od 15.00 hod.), 730 892 156 – Montessori, 541 223 119 – vrátnice.

Od 2. 9. 2019 již běží provoz dle zveřejněných informací na webu školy a Edookitu. Prosíme o sledování.

Pohodový školní rok, těšíme se na Vás.