Pasování prvňáčků na čtenáře a rytíře knih

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se prvňáčci se svými třídními učitelkami vydali do KJM v Komíně. Tam je přivítala paní knihovnice Mgr. E. Šindlerová, která si pro děti připravila program z kouzelné země Librárium. Prvňáčci splnili tři úkoly a složili slavnostní slib. V tento důležitý okamžik byla přítomna také paní starostka Mgr. M. Blatná, která děti slavnostně pasovala na rytířky a rytíře knih.

Společně s prvním vyvozeným písmenkem se tak dětem otevřela cesta nejen do knihovny, ale i do kouzelného světa knih.

  Fotografie z akce naleznete ZDE.