POZVÁNKA DO KINA SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU – 22. 5. 2019 filmové představení „Velké dobrodružství Čtyřlístku“

Vážení rodiče,
zveme děti opět do kina Lucerna. Kvůli bezpečnému cestování zajišťujeme vlastní autobus.

Ve středu 22. 5. 2019 zhlédneme film „Velké dobrodružství Čtyřlístku„.

V případě zájmu děti přinesou 50 Kč na vstupné a 20 Kč na posilový spoj autobusu, který nás zaveze z Komína přímo před kino Lucerna. (Nenoste prosím jízdenky ani průkazky!)

Vše odevzdat nejpozději do pátku 17.5. 2019 vychovateli. Později odevzdané přihlášky z organizačních a provozních důvodů není možné přijmout!!!

Odchod do kina ze ŠD nejpozději v 13.45 hod. Návrat cca v 16.30 hod do příslušných oddělení odpolední družiny (nad MŠ i nad bazénem). Děti, které do kina nepůjdou, zůstávají v odděleních nad MŠ i nad bazénem. Družinové kroužky v tento den odpadají!!!

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Vašeho vychovatele.

Děkujeme za spolupráci, s přáním pěkných dní

za ŠD Petra Hanzalová