Montessori pedagogika

Vážení rodiče,

chcete, aby se Vaše dítě do školy těšilo? Chtěli byste, aby se současně s kvalitní výukou učilo samostatnosti a mělo možnost rozvinout své vrozené schopnosti? Hledáte tomu odpovídající vzdělávání?

Dětem nabízíme:

Promyšlený a ověřený vzdělávací systém zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit·

Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti·

Citlivý přístup založený na respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem·

Montessori pedagogika vede dítě k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci, podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte (intelektuální, emocionální, sociální vnímání…)

„Zajímáte-li se o vzdělávání svých dětí, myslíte na jejich budoucnost“

 Školní práce probíhá v souladu s požadavky na základní vzdělávání (osnovy ZŠ, školní vzdělávací program)

  • Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách, v tzv. trojročích. První trojročí navštěvují děti prvního, druhého a třetího ročníku, druhé trojročí – čtvrtý, pátý, šestý ročník.
  • Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami (s prožitkem a všemi smysly)
  • Využívá se projektového vyučování
  • Vzájemná spolupráce s rodinami žáků, pravidelné konzultace pedagoga s rodičem i dítětem. Probíhají dvakrát ročně nebo dle individuální potřeby.
  • Propojenost výuky s reálným životem (exkurze, výukové programy probíhající za hranicí školní budovy)
  • Po ukončení 5. ročníku žáci pokračují na druhém stupni ZŠ nebo na víceletých gymnáziích

Další nabídka školy

Využití sportovního areálu, školního bazénu, družiny, zájmových kroužků, dopravního hřiště před školou.

 

Montessori třídy

I. M (první trojročí)

třídní učitelka: Mgr. Ivana Hrtoňová, e-mail:  hrtonova@zspastviny.cz

asistentka pedagoga: Michaela Křenková

 

II. M (první trojročí)

třídní učitelka: Mgr. Martina Bláhová, email: blahova@zspastviny.cz

asistentka pedagoga: Jana Burešová

 

III. M (druhé trojročí)

třídní učitelka: Mga. Petra Běhalová, e-mail: behalova@zspastviny.cz

asistentka pedagoga: Radka Kráčalíková

 

Montessori družina

V letošním školním roce 2017/18 má Montessosri družina dvě oddělení, které vedou paní vychovatelky Naďa Barca a Radka Kráčalíková.

V čase družiny mají děti možnost také navštěvovat různé školní kroužky.

 

Webové stránky montessori třídy: www.montessori-pastviny.cz

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení
montessori předškolák 2016 5.10.2016