Provoz školní družiny od 30. 11. 2020

Z důvodu dodržení všech podmínek vládního nařízení je od 30. 11. 2020 do odvolání provoz šk. družiny upraven následovně:

Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníků. Pro 4. ročníky je prozatím uzavřená.

RANNÍ ŠD

Ranní ŠD je otevřená od 6. 15 hod. pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. 

Ranní ŠD pro 1. ročníky bude probíhat ve třídě 2. B, pro 2. ročníky ve třídě 2. C – zvoňte na označené zvonky. Vstup standardně vchodem do MŠ.

Platí i pro děti z Montessori.

ODPOLEDNÍ provoz ŠD je změněn do 17.00 hod!!!

Děti budou v čase do vycházky (do 14 hod.)ve svých kmenových třídách, po vycházce (od 15 hod.) standardně v prostorách nad MŠ, a to následovně:

Ve třídě 1. B – děti z 1. ročníků – FIALOVÝ zvonek

Ve třídě 1. C – děti z 2. ročníků – ORANŽOVÝ zvonek

Ve třídě 2. A – děti ze 3. ročníků – ČERVENÝ zvonek

Děti z Montessori jsou standardně ve svých původních odděleních, v prostorách nové nástavby nad bazénem. Od 1. prosince povede X. oddělení paní Naďa Barca.

ODCHODY ZE ŠD

Odchody/vyzvedávání dětí ze školní družiny budou probíhat standardním, vám již známým způsobem:

V čase do vycházky (do 14. hod.): na základě žádostí o uvolnění (lístečku) s uvedením času samostatného odchodu, či dle trvale uvedených časů odchodů v přihlášce – dítě odchází samo ze školy přes vrátnici

V čase po vycházce (po 15. hod.): na základě žádostí o uvolnění (lístečku) s uvedením času samostatného odchodu, či dle trvale uvedených časů odchodů v přihlášce, či na základě osobního vyzvednutí dítěte (po 15. hod.). – dítě odchází ze školy vchodem do MŠ

Děti z Montessori družiny odchází standardně dle svých zvyklostí vchodem nové nástavby.