Provoz ŠD

Ranní družina Činnost v
odděleních
Pobyt venku Děti ve spojených odděleních +
konečná družina
PO 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30
ÚT 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30
ST 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30
ČT 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30
6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

 

Ranní družina probíhá v oddělení nad bazénem, příchod dětí nejpozději do 7.30 hod.

Provoz ŠD v prostorách nad MŠ končí v 16. 45 hod., poté bude pouze nad bazénem do 17.30!!!

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

POZOR ZMĚNA! Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě je možné pouze ve 12.45 a 13.45 hod.

na vrátnici školy (účastníky předá rodičům pověřený zaměstnanec školy).

Rodičům je pohyb po budově školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

! V době od 13.45 do 15.00 nelze dítě ze ŠD vyzvedávat!

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Oddělení Třída Vychovatel Družinová třída
I. 1. A Bc. Kristýna Botíková, DiS. Třída 1. A, po 15. hod. ŠD nad MŠ
II. 1. B Jaromíra Rumlerová Třída nad bazénem
III. 1. C Martina Válková Třída nad bazénem
IV. 2. A Věra Bumbálková Třída 2. A, po 15. hod. ŠD nad bazénem
V. 2. B Zdeňka Palečková Třída 2. B, po 15. hod. ŠD nad bazénem
VI. 2. C Michaela Stránská, DiS. Třída nad bazénem
VII. 2. D Mgr. Zdenka Binková Třída 2. D, po 15. hod. ŠD nad MŠ
VIII. 3. A Bc. Tomáš Herman Třída 3. A, po 15. hod. ŠD nad MŠ
IX. 3. C Ing. Petra Hanzalová Třída 3. C, po 15. hod. ŠD nad MŠ
X. Montessori Mgr. Naďa Barca Třída M II, po 15. hod. ŠD nad MŠ
XI. Montessori Mgr. Radka Kráčalíková Třída M I, po 15. hod. ŠD nad MŠ

 

Děti ze 3. B a případně 4. tříd budou rozděleny do ostatních oddělení. Rodiče budou informování prostřednictvím třídních učitelů, Edookitu a www.zspastviny.cz.

 

KROUŽKY ŠD

Název kroužku Vedoucí Den v týdnu Čas
Gymnastika Jaromíra Rumlerová Pondělí 15.30 – 16.30
Keramika (2.- 4. třída) Mgr. Zdenka Binková Pondělí 15.30 – 17.00
Angličtina (2. třída) Michaela Stránská, DiS. Pondělí 15.30 – 16.30
Hejblata (pohybový kroužek) Bc. Kristýna Botíková, DiS. Úterý 15.30 – 16.30
Přírodovědný kroužek (sudý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.30
Plavání Jaromíra Rumlerová
Bc. Tomáš Herman
Středa 15.30 – 16.30
Jóga Mgr. Zdenka Binková Čtvrtek 15.30 – 16.30
Šikula (výtvarný kroužek) Martina Válková Čtvrtek 15.30 – 16.30
Malý praktik (tvoření) Mgr. Naďa Barca Čtvrtek 15.30 – 16.30

Změna předem vyhrazena.

 

Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 2. října 2018, jsou zdarma.

Rodiče pouze přispívají na materiál a pomůcky u těchto kroužků: Výtvarný kroužek Šikula, Malý praktik a Keramika. U Přírodovědného kroužku na dopravu a vstupné.

O systému přihlašování budete informováni prostřednictvím Edookitu a webu školy.

 

POPLATEK ZA ŠD 

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 150 Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, který dítě obdrží do deníčku v průběhu měsíce září od paní vychovatelky:

 

  1. platba je za 4 měsíce (září – prosinec) činí celkem 600 Kč a je splatná ke dni 30. 9. 2018
  2. platba je za 6 měsíců (leden – červen) činí celkem 900 Kč a je splatná ke dni 31. 1. 2019

  

KONTAKTY NA ŠD

Telefonní číslo Nad bazénem Nad MŠ Montessori
do ŠD 734 407 204 730 893 883 730 892 156
E-mail druzina@zspastviny.cz; hanzalova@zspastviny.cz
Kontaktní osoba Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

PROSÍM, SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
na www.zspastviny.cz.