Provoz ŠD

Ranní družina Činnost v
odděleních
Pobyt venku Děti ve spojených odděleních +
konečná družina
PO – PÁ 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

 

Ranní družina probíhá v oddělení nad Mateřskou školou, příchod dětí nejpozději do 7.30 hodin.

Odpolední družina je pouze v prostorách nad Mateřskou školou do 17.30!

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

POZOR ZMĚNA! Vyzvedávání dětí ze ŠD po obědě je možné pouze ve 12.45 a 13.45 hod. na vrátnici školy (účastníky předá rodičům pověřený zaměstnanec školy).

Rodičům je pohyb po budově školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

! V době od 13.45 do 15.00 nelze dítě ze ŠD vyzvedávat!

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Oddělení Třída Vychovatel Email
I. 1.A Mgr. Zdenka Binková binkova@zspastviny.cz
II. 1.B Martina Válková valkova@zspastviny.cz
III. 1.C Jaromíra Rumlerová rumlerova@zspastviny.cz
IV. 2.A Věra Bumbálková bumbalkova@zspastviny.cz
V. 2.B Ing. Petra Hanzalová hanzalova@zspastviny.cz
VI. 2.C Bc. Kristýna Botíková, DiS. botikova@zspastviny.cz
VII. 3.A Miloslava Holubová holubova@zspastviny.cz
VIII. 3.B Kristýna Kožnárková* koznarkova@zspastviny.cz
IX. 3.C Alena Hlaváčová hlavacova@zspastviny.cz
X. Montessori Bc. Martina Pochylá pochyla@zspastviny.cz
XI. Montessori Mgr. Radka Kráčalíková kracalikova@zspastviny.cz

* Zástup za Bc. Tomáše Hermana

Děti ze 3. D a případně 4. tříd budou rozděleny do ostatních oddělení.

Rodiče budou informování prostřednictvím třídních učitelů, Edookitu a www.zspastviny.cz.

KROUŽKY ŠD

Název kroužku Vedoucí Den v týdnu Čas
Gymnastika Jaromíra Rumlerová Pondělí  15.30 – 16.30
Keramika Mgr. Zdenka Binková Pondělí 15.30 – 17.00
Němčina Kristýna Kožnárková Pondělí 15.30 – 16.30
Pohybovky Martina Válková Úterý 15.30 – 16.30
Přírodovědný kroužek (sudý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.30
Hravý čtenář (lichý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.00
Plavání Jaromíra Rumlerová
Ing. Petra Hanzalová
Středa 15.30 – 16.30
Jóga Mgr. Zdenka Binková Čtvrtek 15.30 – 16.30
Šikula (výtvarný kroužek) Jaromíra Rumlerová
Martina Válková
Čtvrtek 15.30 – 16.30

Změna předem vyhrazena.

Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 30. září 2019, jsou zdarma.

Rodiče pouze přispívají na materiál a pomůcky u těchto kroužků: Výtvarný kroužek Šikula, Keramika. U Přírodovědného kroužku na dopravu a vstupné.

O systému přihlašování budete informováni prostřednictvím Edookitu a webu školy.

 

POPLATEK ZA ŠD

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 200 Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, který dítě obdrží do deníčku v průběhu měsíce září od paní vychovatelky:

1. platba je za 4 měsíce (září – prosinec) činí celkem 800 Kč a je splatná ke dni 30. 9. 2019

2. platba je za 6 měsíců (leden – červen) činí celkem 1200 Kč a je splatná ke dni 31. 1. 2020

KONTAKTY NA ŠD

Telefonní číslo

Ranní ŠD

do 7.30 hod.

Nad MŠ

od 15.00 hod.

Montessori Vrátnice
do ŠD 734 407 204 730 893 883 730 892 156 541 223 119
E-mail druzina@zspastviny.cz; hanzalova@zspastviny.cz
Kontaktní osoba Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

PROSÍM, SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
na www.zspastviny.cz.