Školní jídelna

Informace vedoucí školní kuchyně

Vážení strávníci,

Od 1. 2. 2015 školní kuchyně nabízí novou službu – dopolední svačinky pro děti.

Svačinky budeme připravovat denně, strávníci si je budou vyzvedávat o velké přestávce ve školní jídelně se stejným čipem, který používají při odběru oběda.

Cena jedné svačinky je 13 Kč (v ceně jsou zahrnuty suroviny, provozní náklady a DPH)

Jak se odhlásit: z důvodu nepřítomnosti žáka lze svačinky odhlásit do 13:00 pro následující den

Kontakt na školní kuchyni: tel.: 541 223 030, e-mail:  kuchyne@zspastviny.cz

Jak hradit:

Trvalým příkazem k 15. předcházejícího měsíce
Částka :

  • 600,- Kč MŠ
  • 500,- Kč ZŠ oběd
  • 700,- Kč,- ZŠ oběd a svačinka

Č.ú. 6879650297/0100

V.s. je evidenční číslo

Růžena Marková

vedoucí školní kuchyně

 

Další informace najdete pod následujícími odkazy:

alergeny

plakát alergeny

 

 

Doba vydávání obědů:

11:40 – 14:00

Od 11:00 do 11:40 se vydávají obědy cizím strávníkům (do jídlonosičů nebo ke konzumaci v jídelně) a nemocným žákům.

Ceny za oběd:

do 10 let ………….24,- Kč

do 15 let ………….26,- Kč

nad 15 let ………..27,- Kč

svačinka …………..13,- Kč

cizí strávníci – do jídlonosičů ………………….60,- Kč

cizí strávníci – konzumace v jídelně ……….63,- Kč

Důležitá informace:
V souladu s legislativou (vyhláška o školním stravování č. 463, v platném znění) platí, že pokud žák dovrší 10 (15) let během školního roku (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.) spadá do vyšší kategorie stravného již od začátku školního roku (od 1. 9.).
Příklad: Žák dovrší 10 let 12. března 2014 – vyšší částku za stravné bude platit již od 1. 9. 2013.

Strávník který bude mít zaplacené obědy bude od prvního dne školní docházky automaticky přihlášen ke stravování. Když bude potřeba oběd odhlásit je možné buďto telefonicky na č. 541223030 a nebo přes www.strava.cz. Bez zaplacení a také bez čipu nebude oběd vydán.

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení
Pokyny pro stravování 11.8.2015