Vítejte v novém školním roce!

Milí rodiče, zdravím vás jako nová ředitelka ZŠ a MŠ Pastviny. Děkuji vám za důvěru, s jakou přivádíte svoje děti do této školy a doufám, že si vaši důvěru získám i já. Již v průběhu srpna jsem se snažila poznat školu, neztratit se v ní, teď se chci postupně seznámit se zaměstnanci, rodiči i žáky. Přivítám vaši spolupráci, ke které vás zvu. Budeme se setkávat příležitostně, ale také po předchozí domluvě.

Co se bude v tomto školním roce ve škole dít?

 • V nejbližší době by měla nastoupit firma, která bude realizovat nástavbu a přístavbu školy.
 • Po ukončení stavebních prací by měla proběhnout rekonstrukce bazénu.

Změny, které můžete očekávat v souvislosti se stavebními pracemi (které platí již nyní):

 • V rámci bezpečnosti žáků bude vstup pouze jedním hlavním vchodem.
 • Nebude otevřena branka, kterou někteří rodiče využívali ke vstupu do mateřské školy.
 • Školní družina již nebude nad bazénem, vstup do ranní ŠD a odpoledne vyzvedávání dětí bude z bočního vchodu (společné pro MŠ v hlavní budově). Tento vchod budou využívat třídy Montessori.

Moje priority jsou bezpečnost dětí a žáků, vytváření dobrého klimatu školy, spolupráce s rodiči a podpora „trojúhelníku“ dítě (žák) – rodič – učitel, zajištění kvalitního vzdělávání. Chci, aby bylo dětem a žákům, rodičům, učitelům i všem zaměstnancům ve škole dobře, aby se účastnili na životě školy, záleželo jim na tom, jak to ve škole vypadá. Přivítám vaše náměty ke zlepšení, vyslechnu připomínky.

Mým cílem není jen vytváření zdravého a bezpečného prostředí pro Vaše děti, ale také upevňování příznivé a pozitivní atmosféry při setkání s Vámi.

Čím můžete pomoci?

 • Věřte, že ve škole všichni dělají práci nejlépe, jak to v danou chvíli jde (i my věříme vám).
 • Veďte svoje děti k samostatnosti a odpovědnosti.
 • Věřte svým dětem, veďte je k pravdomluvnosti.
 • Připusťte, že vaše dítě může udělat chybu a učte ho chybu napravit.
 • Pokud máte pochybnosti, ptejte se učitelů.
 • Vytvářejte dobrou atmosféru ve škole spolu s námi.
 • Respektujte pravidla, která jsou ve škole nastavena a veďte k dodržování pravidel i svoje děti.
 • Komunikujte otevřeně s dětmi i  učiteli.
 • Nekritizujete před dětmi jejich učitele, školu. Ani my nekritizujeme vás.
 • Podporujte školu dle svých možností.

Pokud se objeví problém, řešme jej v klidu a konstruktivně. Hledejme společně cesty, které budou nejlepší pro děti.

Co můžete očekávat?

 • Nabídky setkávání s vedením školy – první setkání 9.9. před třídními schůzkami v 16 hodin.
 • Otevřenou a vstřícnou komunikaci.
 • Systematické rozvíjení kontaktů  mezi školou a rodiči.

Těším se na spolupráci s vámi a děkuji, že budete podporovat školu podle svých možností.  

Markéta Olbertová, ředitelka školy
olbertova@zspastviny.cz
tel: 541 223 119 mobil: 736 626 372