Akce na měsíc září

1.9 začátek školního roku 2021/2022

6.-10.9 sbírkové dny Světluška

14.9 v 16:30 třídní schůzky – účast rodičů nutná, prosíme přijďte bez dětí.

24.9 divadlo v mateřské škole „Kača a Kača“

30.9 narozeninový den – narozeniny slaví všechny děti narozené v měsíci srpnu a září.