Aktuální informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Vydávání přihlášek:

Přihlášku Vám rádi vytiskneme i u nás v MŠ Pastviny dne 22.4.2022 od 10:00 do 12:00 hod.

Zápis do mateřské školy:

dne 2. května 2022 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin

dne 3. května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin

 

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku (potvrzenou od lékaře), platný občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.

 

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: skolka@zspastviny.cz, případně na telefonu 734 302 840.

Za celou MŠ zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Andrea Šiklarová