Co nás čeká v měsíci PROSINCI

4. 12. až 22. 12. 2023: Adventní jarmark v naší MŠ
(tradiční jarmark v prostoru MŠ u dveří na zahrádku – můžete si zakoupit výrobky dětí, učitelek i rodičů; budeme rády, když i vy přispějete vlastnoručním výrobkem, či si nějaký zakoupíte – vaše výrobky i s cenovkou můžete nosit paním učitelkám do tříd; výtěžek bude použit na pomůcky pro děti v MŠ)

4. 12. až 22. 12. 2023: Adventní výstava Každý má svého anděla
(tradiční výstava v prostorách MŠ – naproti vchodu do školky – kde rodiče s dětmi na tuto výstavku nosí vlastnoručně doma vyrobené andílky; budeme velmi rády za Vaši účast 🙂 )

6. 12. 2023: Mikuláš v naší školce
(děti mohou už ráno přijít do třídy v kostýmu andílka nebo čertíka; jako každý rok by nás měl navštívit Mikuláš s andělem a čertem ☺️ )

14. 12. 2023: Divadlo Zdeňka Ševčíka „Pohádkové kočičiny“
(v MŠ; od 9:30, ve třídě Berušek)

15. 12. 2022: Narozeninový den
(datum se může lišit dle jednotlivých tříd; slaví děti narozené v měsíci prosinci)

18. + 19. 12. 2023: Vánoční nadílka
(dětem nadělí Ježíšek pod stromeček dárky v jednotlivých třídách, v dopoledních hodinách v MŠ)

18. + 19. 12. 2023: Posezení s rodiči u vánočního stromečku
(v MŠ Pastviny; akce s rodiči v odpoledních hodinách – mezi 16:00 až 16:30 začátek – v jednotlivých třídách – 18/12/23: Berušky, Sluníčka; 19/12/23: Motýlci, Rybičky; více na nástěnkách jednotlivých tříd)

20. 12. 2023: Návštěva vánoční výstavy
(v Letohrádku Mitrovských; 10:00 – Motýlci, 10:20 – Sluníčka)

20. 12. 2023: Akce MŠ „Čte celá rodina“
(v MŠ, ve třídě Berušek, od 16:00 do 16:25; krátké posezení s knížkou pod vedením rodičů ☺)

21. 12. 2023: Návštěva vánoční výstavy
(v Letohrádku Mitrovských; 10:00 – Berušky, 10:20 – Rybičky)

20. 12. 2022: Vystoupení pro babičky a dědečky v Surgalu
(vybrané děti potěší lidi v následné péči písničkou či koledou; předají se také dárečky vyrobené od dětí z MŠ)

23. 12. 2022 až 2. 1. 2023: Naše mateřská škola bude v tomto období z důvodu vánočních prázdnin uzavřena.
Provoz naší školky začne opět 3. 1. 2023.
Oznamuje: Andrea Šiklarová – Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Kroužky:
Plavání – na ZŠ Pastviny, úterky (s sebou: plavky, plaveckou čepici – nejlépe gumovou, ručník, sáček na mokré plavky a ručník, mycí gel, hřebínek, na dlouhé vlasy gumičku, případně nazouváky)
Baseball – na ZŠ Pastviny, pondělky a čtvrtky, od 13:45 do 14:45
Angličtina – v MŠ Pastviny (třída Sluníček), čtvrtky, od 15:30 do 16:15