Co nás čeká v měsíci ZÁŘÍ

1. 9. 2022: Zahájení školního roku
(ve školce Vás přivítáme ve třídě Motýlků, kde se budeme každé ráno scházet; školka už jede v běžném provozu,  otevíráme v 6:30 a provoz MŠ končí vždy ve třídě Sluníček v 16:30 hod.)

8. 9. 2022: Akce Červeného kříže od 9:30 v MŠ

14. 9. 2022: Třídní schůzka rodičů od 16:30
(Důležité: seznámení s fungováním Spolku rodičů při MŠ Pastviny a odsouhlasení výše příspěvku v jídelně ZŠ Pastviny – využijte prosím hlavní vchod ZŠ; poté pokračují třídní schůzky na jednotlivých třídách; prosíme bez účasti dětí)

20. 9. 2022: Logopedická depistáž v MŠ 

22. 9. 2022: Divadlo Prkno „Z pohádky do pohádky“ od 10:00 v MŠ

29. 9. 2022: Narozeninový den
(slaví děti narozené v měsíci srpnu a září)