Důležité upozornění

Z důvodu bezpečnosti opět žádáme rodiče, aby při příchodu do mateřské školy dbali zvýšené opatrnosti a nepouštěli do mateřské školy žádné cizí osoby!!! Tímto krokem chceme zajistit bezpečnost vašich dětí, ale i nás zaměstnanců.

Děkujeme za spolupráci.

Andrea Šiklarová