Informace ke zvláštnímu zápisu pro děti z Ukrajiny / Інформація про спецреєстрацію для дітей з України

Informace ke zvláštnímu zápisu pro děti z Ukrajiny

Інформація про спецреєстрацію для дітей з України

 

Pro školní rok 2023-2024 se mohou k docházce do mateřské školy v rámci zvláštního zápisu přihlásit děti, které do ČR přicestovaly po 24. 2. 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dle zákona Lex Ukrajina – Toto přijímací řízení je určeno pouze a výlučně pro osoby:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany
 • nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

На навчальний рік 2023-2024 діти, які прибули до Чехії після 24. 2. 2022 у зв’язку з війною в Україні, можуть подати заявку на відвідування дитячого садка в рамках програми спеціального зарахування. Згідно з законом Lex Ukraine процедура прийому призначена тільки для осіб:

 • яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Наявність тимчасового захисту можна підтвердити за допомогою візової наклейки
 • або яким була надана віза толерантності більше ніж на 90 днів з метою перебування на території Чехії. Згідно з законом вона тепер вважається візою тимчасового захисту для іноземців. Наявність візи толерантності можна підтвердити виданою візовою наклейкю або за допомогою штампа в паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Ця інформація НЕ є дійсною для інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство. 

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace
podle Lex Ukraine bude mít speciální registraci od žádosti o přijetí k dispozici
v období 7. 6. 2023 v ředitelně mateřské školy v době 8:00 – 12:00.
Žádosti o přijetí lze najít na webových stránkách www.zaspisdoms.brno.cz  od 1. 4. 2023

Початкова школа та дитячий садок Брно, Паствіні 70, неприбуткова організація
Спецреєстрація за даними Lex Ukraine відбуватиметься з
Заявки на вступ будуть знаходитися на період 7. 6. 2023 під час роботи 8:00 – 12:00.
Заявки на вступ також можна знайти на
www.zapisdoms.brno.cz  1. 4. 2023

K zápisu s sebou vezměte:

 • vyplněnou žádost o přijetí, včetně potvrzení lékaře (více na žádosti)
 • potvrzení dle zákona Lex Ukrajina
 • potvrzení o místě pobytu dítěte v ČR
 • potvrzení o datu narození dítěte (např. rodný list, průkaz pojištěnce dítěte)
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (případně opatrovníka)

(nemusí být na samostatných listech)

Щоб зареєструватися, візьміть з собою: 

(не обов’язково на окремих аркушах)

 • заповнену заявку на вступ з довідкою лікаря (детальніше в заявi)
 • перелічені документи (див. закон Lex Ukraine)
 • підтвердження місця проживання дитини в Чехії
 • підтвердження дати народження дитини (наприклад, свідоцтво про народження, страхова картка дитини)
 • посвідчення законного представника (або опікуна) дитини

 

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu:

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті:

Za MŠ Pastviny Andrea Šiklarová

Для дитячих садків Андреа Шикларова