INFORMACE KE ZVLÁŠTNÍMU ZÁPISU PRO DĚTI Z UKRAJINY

zvláštní zápis dle lex ukrajina – info (proofread) (2)

 

INFORMACE KE ZVLÁŠTNÍMU ZÁPISU PRO DĚTI Z UKRAJINY

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦРЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

 

Pro školní rok 2022-2023 se mohou k docházce do mateřské školy v rámci zvláštního zápisu přihlásit děti, které do ČR přicestovaly po 24.2.2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dle zákona Lex Ukrajina – Toto přijímací řízení je určeno pouze a výlučně pro osoby:

На навчальний рік 2022-2023 діти, які прибули до Чехії після 24.2.2022 у зв’язку з війною в Україні, можуть подати заявку на відвідування дитячого садка в рамках програми спеціального зарахування. Згідно з законом Lex Ukraine процедура прийому призначена тільки для осіб:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany
 • яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Наявність тимчасового захисту можна підтвердити за допомогою візової наклейки

nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 • або яким була надана віза толерантності більше ніж на 90 днів з метою перебування на території Чехії. Згідно з законом вона тепер вважається візою тимчасового захисту для іноземців. Наявність візи толерантності можна підтвердити виданою візовою наклейкю або за допомогою штампа в паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Ця інформація НЕ є дійсною для інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство. 

Vydávání formulářů žádosti o přijetí v městské části Brno – Komín

Видача бланків заяв на вступ знаходиться в міському районi Брно – Комін  

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Початкова школа та дитячий садок Брно, Паствіні 70, неприбуткова організація

 

je ustanoven na období 1.6.2022 – 9.6.2022 v ředitelně jednotlivých mateřských škol vždy v době provozu školy. Žádosti o přijetí lze najít i na webových stránkách jednotlivých škol.  

Заявки на вступ будуть знаходитися на період 1.6.2022 – 9.6.2022 під час роботи закладу в кабінеті директора. Заявки на вступ також можна знайти на сайтах шкіл. 

Vlastní zvláštní zápis dle Lex Ukrajina pak proběhne ve dnech 13.6.2022 – 16.6.2022 vždy v době 8:00 – 12:00 hod.

Спецреєстрація за даними Lex Ukraine відбуватиметься з 13.6.2022 – 16.6.2022 завжди з 8:00 до 12:00.

K zápisu s sebou vezměte:

Щоб зареєструватися, візьміть з собою:

 • vyplněnou žádost o přijetí, včetně potvrzení lékaře (více na žádosti)
 • potvrzení dle zákona Lex Ukrajina
 • potvrzení o místě pobytu dítěte v ČR
 • potvrzení o datu narození dítěte (např. rodný list, průkaz pojištěnce dítěte)
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (případně opatrovníka)

(nemusí být na samostatných listech)

(не обов’язково на окремих аркушах)

 • заповнену заявку на вступ з довідкою лікаря (детальніше в заявi)
 • перелічені документи (див. закон Lex Ukraine)
 • підтвердження місця проживання дитини в Чехії
 • підтвердження дати народження дитини (наприклад, свідоцтво про народження, страхова картка дитини)
 • посвідчення законного представника (або опікуна) дитини

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu:

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті:

Za MŠ Pastviny

Andrea Šiklarová

Андреа Шикларова