Navýšení ceny stravného

Vzhledem k růstu cen potravin a energií dojde od 1.1.2021 k navýšení ceny stravného. Cena stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb.

děti ve věku 3-6 let 38 Kč/den

děti ve věku 7 let 42 Kč/den

Prosíme o úpravu trvalých příkazů na částku 800 Kč/měsíc u dětí do 6 let a 880 Kč/měsíc u dětí od 6 let. Případné přeplatky za stravné Vám budou vráceny na konci školního roku 2020/21.