Přání do nového roku

Vážení rodiče, milé děti,
přejeme vám všem do nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho lásky a porozumění, a ať vás štěstí provází  na každém kroku.
Pohodový rok 2022 vám všem přeje
kolektiv MŠ