Přání k novému roku

Vážení rodiče, milé děti, 

dovolte, abych nám všem popřála do nového roku co nejpevnější zdraví,
hodně štěstí, mnohem více radostí nežli starostí a hodně lásky.
Ať je pro nás všechny šťastný nový rok 2023.

Za celý kolektiv MŠ
Andrea Šiklarová