Zvláštní zápis do 1. tříd pro děti – cizince v souladu se zákonem Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21.3.2022

Vážení rodiče,

na níže uvedených odkazech naleznete veškeré potřebné dokumenty, týkající se zápisu do ZŠ ukrajinských dětí:

Zápis do 1. tříd pro děti – cizince

Kritéria pro přijetí žáků – cizinců k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023