Úplata za předškolní vzdělávání v době omezeného provozu MŠ ve školním roce 2020 – 2021

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 43/2006 Sb., § 3, odst.1 a po projednání se zřizovatelem rozhodla o omezení a přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin následovně:

V termínu od 1. července do 23. července 2021 bude MŠ uzavřena.

V termínu od 26. července 2020 do 6. srpna 2021 bude provoz MŠ od 6.30 -16.30 hod.

Za dny provozu v červenci a srpnu při omezeném provozu mateřské školy, snížila ředitelka školy úplatu za vzdělávání na poměrnou část – tj. 300,- Kč/dítě. Tuto částku hradí všichni rodiče (s výjimkou těch, kteří mají v MŠ předškoláka a dítě s odkladem povinné předškolní docházky a byli od úplaty z tohoto důvodu osvobozeni), nezávisle na tom, zda jejich dítě bude nebo nebude v této době mateřskou školu navštěvovat.

V Brně dne 30. 4. 2021 Mgr. Markéta Olbertová – ředitelka školy