Vítáme Vás po prázdninách

Vážení rodiče, milé děti,

za celou mateřskou školu Vás srdečně zdravím v novém školním roce. Chtěla bych Vám popřát, aby se Vám všem v naší školce moc líbilo. Všechny paní učitelky i asistentky se už moc těší a ze všech sil se snaží vytvořit přátelské prostředí, aby Vás ve středu ve středu 1.9 mohli přivítat. Těší se na nové i stávající kamarády. Doufám, že jste si přes prázdniny odpočinuli a těším se, až si společně budeme o zážitcích vyprávět.

Za kolektiv MŠ

Andrea Šiklarová

Níže Vám zasíláme organizační informace:

Provoz mateřské školy bude v době od 6:30 do 16:30 hod. Začíná třída Motýlků a odpolední provoz nově končí třída Sluníček.

První den, prosím zvoňte na zvonek své třídy. V dalších dnech si již budete moci otevírat sami prostřednictvím bezpečnostního kódu, který obdržíte od své paní učitelky. Tento kód znají pouze zákonní zástupci a pověřenci, kteří budou děti vyzvedávat. Z bezpečnostních důvodů tento kód dětem nesdělujte!

Vstup do mateřské školy je umožněn pouze s respirátorem nebo nanorouškou! Děti navštěvující MŠ mít roušku nemusí.

Prosím, zkontrolujte si, zda jste již uhradili částku za stravné, která činí 900 Kč/měsíc a u dětí starších 6 let 1000 Kč/měsíc. Stravné je nutné uhradit vždy do 15. dne předchozího měsíce (tzn. do 15. srpna je třeba uhradit obědy na měsíc září)

Úhrada za předškolní vzdělávání činí 650 Kč/měsíc. Platí ji všechny děti s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí s odkladem povinné školní docházky. Platí se vždy k 15. dni daného měsíce (tzn. do 15. září je třeba uhradit úplatu za měsíc září).

Organizace třídy Rybiček

Třída Rybiček bude mít provoz již v běžném režimu, tzn. od 7:30 do 16:00 hod. Do 7:15 hod. můžete děti přivést do třídy Motýlků, kde si je paní učitelky vyzvednou nebo potom od 7:30 hod. přímo do třídy Rybiček. Odpoledne si můžete děti vyzvednout do 16:00 hod., poté budou děti odvedeny do třídy Sluníček, kde provoz končí v 16:30 hod.