1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Eliška Straková

Cílem této soutěže je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a současně je motivovat k dalšímu odbornému růstu.

Okresního kola letošního 45. ročníku se zúčastnila Eliška Straková z třídy 9. B.  V konkurenci 49 soutěžících z 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií obsadila krásné 2. místo. Od prvního místa ji dělil jeden bod.

Dne 2. dubna byla přizvána do krajského kola. Odbornými znalostmi i slohovou prací potvrdila svou výjimečnost a získala 1. místo! Tohoto úspěchu dosáhla pod vedením paní učitelky Pelechové, která ji provází nejen českým jazykem a literaturou, ale zároveň dohlíží na osobnostní formování jako třídní učitelka.

V případě Elišky se talent spojil s cílevědomostí a slušností. Působí nenápadně, je skromná. Tyto přednosti, o kterých my na ZŠ Pastviny již dlouho víme, se jen potvrdily i v širší konkurenci. Opakovaně se totiž umísťuje v literárních, dějepisných, matematických i chemických soutěžích na předních místech.

Eliško, ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Aktuálně Ti přejeme, abys především v pohodě zvládla přijímací zkoušky a cítila se spokojená. Pokud Ti navíc občas do cesty vstoupí i nějaká šťastná náhoda, ať Tě obohatí a pozitivně ovlivní Tvůj život!

Srdečně přejí vyučující českého jazyka T. Havlová, J. Pelechová
a P. Urbanová