Žádosti o spolupráci

Prosba

Vážení rodiče,
velmi bychom ocenili, kdybyste mohli přispět jakoukoliv materiální pomocí školní družině. Jedná se např. o papíry na kreslení nebo kopírování, tužky, pastelky, látky, vlny, lepidla a další výtvarné potřeby, časopisy, omalovánky, hry či stavebnice, sportovní potřeby apod.).
Za příspěvky předem velmi děkujeme.

Petra Hanzalová
za kolektiv ŠD