Spolek rodičů při MŠ Pastviny

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU:

Název spolku: Spolek rodičů při MŠ Pastviny 

Sídlo spolku: Pastviny 70, 624 00 Brno 

IČ spolku: 09569561

Datum zápisu ve veřejném rejstříku: 9. 10. 2020

Spolek rodičů při MŠ Pastviny je samosprávná, nepolitická a nezisková organizace založená na principu dobrovolnosti, otevřenosti a transparentnosti. Jde o organizaci sdružující rodiče a zákonné zástupce dětí Mateřské školy Pastviny a všechny další fyzické a právnické osoby, které mají zájem o práci ve prospěch MŠ Pastviny. Základními účely spolku jsou zejména hájení zájmů a práv dětí MŠ Pastviny, podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných aktivit, které vyplývají z činnosti MŠ, poskytování příspěvků na kulturní aktivity, podpora materiálního vybavení a organizace dobrovolné výpomoci při údržbě MŠ a její zahrady. 
Ustavující schůze proběhla 14.9.2020 v 16:30 na zahradě MŠ.

ORGÁNY SPOLKU: 

1) Členská schůze (všichni členové spolku)

2) Výbor spolku (zástupce každého oddělní MŠ)
– zástupce za Rybičky – Tučková Romana – zástupce za Motýlky – Veronika Babicová Petláková – zástupce za Sluníčka – Jana Vančatová- zástupce za Berušky – Martina Chromík Křižanová 

3) Předseda spolku – Mgr. Lucie Pavelková, tel.: 724 794 918, merveille@seznam.cz

4) Hospodář spolku – Zuzana Bakošová, Barbora Kořenková

 

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET SPOLKU: 

2701882375 / 2010  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701882375

 

 

KONTAKTNÍ EMAIL SPOLKU: 

spolekmspastviny@gmail.com

 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE: 

členové spolku vyvěšují nejaktuálnější informace pro daný školní rok na nástěnce v MŠ Pastviny, která je umístěna po levé straně hned po příchodu (vejítí) do hlavní budovy mateřské školy