Přijímací řízení na SŠ

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou posunuty pro žáky 9. ročníku na 3. a 4. května
a pro žáky 5. a 7. ročníku na 5. a 6. května.

Čas na vypracování testu z matematiky je navýšen na 85 minut, čas na vypracování testu z ČJ na 70 minut.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19. května, a to i v případě, že přijímací zkoušky nekonají.

Podrobnější informace o změnách v organizaci přijímacího řízení najdete níže v souborech ke stažení.