Přijímací řízení na SŠ

Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu střední školy

  1. Na ZŠ Vám může poradit výchovná poradkyně RNDr. Renata Závodná, která bude mít aktuální informace o nabídce středních škol a učilišť.
  2. Naše škola nabízí v rámci zkvalitnění přípravy na budoucí povolání testy studijních předpokladů, které bude v průběhu září a října zajišťovat školní psycholožka Mgr. Dušana Jurková. Prosíme Vaše vyjádření do týdne na formuláři, který obdržíte na třídních schůzkách.
  3. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled středních škol. Tento přehled je k dispozici i na atlasskolstvi.cz.
  4. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Brno, Polní 37.
  5. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Sledujte informace o jejich konání, návštěvu vytipovaných škol doporučujeme.
  6. Informace týkající se přijímacího řízení na střední školy můžete získat i na adresách:

www.msmt.cz  – odkaz na stránky MŠMT týkající se přijímacího řízení

www.cermat.cz – informace o jednotné přijímací zkoušce 2023

www.kampodevitce.cz

www.vyberskoly.cz

 

Odkaz na PREZENTACI z informační schůzky dne 9. 1. 2023.