Přijímací řízení na SŠ

Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu střední školy

 1. Na ZŠ Vám může poradit výchovná poradkyně RNDr. Renata Závodná, která bude mít aktuální informace o nabídce středních škol a učilišť.
 2. Naše škola nabízí v rámci zkvalitnění přípravy na budoucí povolání testy studijních předpokladů, které bude v průběhu září a října zajišťovat školní psycholožka Mgr. Dušana Jurková. Prosíme Vaše vyjádření do týdne na formuláři, který obdržíte na třídních schůzkách.
 3. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled středních škol. Tento       přehled je k dispozici i na atlasskolstvi.cz.
 4. Gymnázia, střední školy a učiliště se představují na Festivalu vzděláváníVeletrhu středních škol v termínu 25. a 26. 11. 2022. Pozatím se uvádí, že se uskuteční online.
 5. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Brno, Polní 37.
 6. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Sledujte informace o jejich konání, návštěvu vytipovaných škol doporučujeme.
 7. Informace užitečné při výběru střední školy můžete získat i na adresách:

www.msmt.cz  – stránky ministerstva školství

www.cermat.cz – stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.kampodevitce.cz

www.vyberskoly.cz

 

Dále uvádíme nejdůležitější informace o průběhu přijímacího řízení:

 • Uchazeči mohou podat v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky.
 • Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, ředitel základní školy musí ale na přihlášce potvrdit prospěch žáka.
 • Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023, pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022 (zájemci o obor s talentovou zkouškou se nahlásí u výchovné poradkyně do 15. 11. 2022).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují pro přijímací řízení aktuální doporučení z poradenského zařízení (s úpravou podmínek přijímání ke vzdělávání). Pokud takové doporučení nemáte, objednejte se prosím co nejdříve.
 • Talentové zkoušky se konají podle typu školy od 2. ledna do 15. února 2023.
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 13. a 14. 4. 2023.

 

Další informace obdržíte na třídních schůzkách v pondělí 9. 1. 2023. Na těchto schůzkách budou také vydány zápisové lístky.