Přijímací řízení na SŠ

Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu střední školy

  1. Na ZŠ Vám může poradit výchovná poradkyně RNDr. Renata Závodná, která bude mít aktuální informace o nabídce středních škol a učilišť.
  2. Naše škola nabízí v rámci zkvalitnění přípravy na budoucí povolání testy studijních předpokladů, které bude zajišťovat školní psycholožka Mgr. Dušana Jurková. Zašlete prosím Vaše vyjádření do týdne na formuláři, který obdržíte na třídních schůzkách.
  3. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled středních škol. Tento       přehled je k dispozici i na atlasskolstvi.cz.
  4. Gymnázia, střední školy a učiliště se představí na Veletrhu středních škol v termínu 24. a 25. 11. 2023 na brněnském výstavišti v pavilonu G2.
  5. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Brno, Polní 37.
  6. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Sledujte informace o jejich konání, návštěvu vytipovaných škol doporučujeme.
  7. Informace užitečné při výběru střední školy můžete získat i na adresách:

www.msmt.cz  – stránky ministerstva školství

www.cermat.cz – stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.kampodevitce.cz

www.vyberskoly.cz

www.nevim-kam.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Termín podání přihlášek do 1. kola:

od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

 

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

 

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich.

Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině SŠ.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy.

1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA)

2. Podáním výpisu vytištěného z online systému

3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

 

Důležité změny:

Výsledky předchozího vzdělávání (známky) a potvrzení od lékaře se nově dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihlášce, jak tomu bylo dříve.

Zápisové lístky se nepoužívají.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče.

Více informací naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení
Přijímací řízení do středního vzdělávání 10.1.2024