Školní psycholog

Mgr. Dušana Jurková

Kontakt:
E-mail: jurkova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 417
Mobil: 702 103 892

 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Mezi standardní služby školního psychologa patří:

 • poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, kariérové poradenství, školní zralost, vztahové potíže ap.)
 • poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl ap.)
 • psychodiagnostika (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině ap.)
 • práce se třídami (preventivní adaptační a osobnostně – sociální programy, tematické programy, diagnostika vztahů, intervenční práce se vztahy v kolektivu ap.)
 • skríninky (orientační vyšetření zralosti, poruch učení a chování)
 • spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize ap.)
 • úzká spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi

S čím se mohou na školního psychologa obrátit:
Žáci

 • když máš problémy s učením (když ti nejde učení nebo se nestíháš učit a máš z toho nepříjemný pocit, když si nevíš rady s trémou a strachem ze zkoušení nebo mluvení před třídou, když máš potíže se soustředěním, když ses náhle zhoršil ve známkách, aj.)
 • když tě trápí něco, co se děje ve třídě mezi tebou a spolužáky nebo nevycházíš s učitelem, necítíš se ve třídě dobře,
 • když tě trápí nějaký problém doma, s kamarády nebo s někým jiným a potřebuješ si o něm promluvit,
 • když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.),
 • když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka,
 • když víš, že někdo ubližuje spolužákovi, kamarádovi nebo tvým blízkým v rodině
 • nevíš, jakou střední školu si zvolit,
 • když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti,
 • kdykoliv, když si potřebuješ jenom o něčem popovídat nebo si něco ujasnit.

Ke školnímu psychologovi žáci přicházejí na základě vlastního přání, na doporučení učitele či na žádost rodičů. Práce se žáky probíhá individuálně, ve skupině i v rámci celých tříd.

Rodiče

 • když se u Vašeho dítěte náhle změnilo, chování nebo prožívání (je smutné, nešťastné, roztěkané, aj.),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí, aj.),
 • když má Vaše dítě problémy s učením, zhoršilo se výrazně v prospěchu,
 • když potřebujete konzultovat otázky vhodného výchovného vedení, způsoby správné přípravy na výuku, aj.,
 • když se u Vašeho dítěte objevuji rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, sebepoškozování apod.)
 • Když má Vaše dítě časté konflikty s učiteli nebo se spolužáky, máte podezření, že se Vaše dítě něčím trápí,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, vážné onemocnění v rodině, rozvodové situace, úmrtí blízkého člověka aj.),
 • Vaše dítě se necítí v kolektivu třídy dobře, cítí se osamocené, když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu.

Pedagogové

 • konzultace výchovných a výukových potíží žáků, metodická podpora
 • spolupráce s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • spolupráce na prevenci rizikového chování (šikana, kyberšikana, záškoláctví, aj.)
 • poskytnutí podpory a pomoci při řešení již vzniklých problémů
 • podpora v náročných životních situacích

Naděje není v kouzlech…
Prof. Zdeněk Matějček