Speciální pedagogika

Hlavní náplň naší práce:

  • depistáž (včasné vyhledávání) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče
  • zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • poradenství pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mgr. Michaela Fatková

Kontakt:
E-mail: fatkova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 430

Konzultační hodiny:
úterý 14:00 – 15:00

 

Mgr. Renata Hriadelová

Kontakt:
E-mail: hriadelova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 411

Konzultační hodiny:
pondělí 13:00 – 14:00 hodin

 

Mgr. Renata Hriadelová

Kontakt:
E-mail: hriadelova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 429

Konzultační hodiny:
pondělí 14:00 – 15:00 hodin

Mgr. Martina Bláhová

Kontakt:
E-mail: blahova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 434

Konzultační hodiny:
pondělí 14:00 – 14:45 hodin

 

Mgr. Radomíra Schmeidlerová

Kontakt:
E-mail: schmeidlerova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 429

Konzultační hodiny:
čtvrtek 13:45 – 14:30 hodin

 

Mgr. Petra Baranová

Kontakt:
E-mail: baranova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 423

Konzultační hodiny:
Po domluvě.

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky, Edookitem nebo e-mailem.