Speciální pedagogika

Speciální pedagog Hlavní náplň práce

Mgr. Vendula Petrovská

Kontakt:
E-mail: petrovska@zspastviny.cz
Tel: 537 026 443

  • depistáž (včasné vyhledávání) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • poradenství pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Michaela Horáček

Kontakt:
E-mail: fatkova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 430

  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče

Mgr. Renata Hriadelová

Kontakt:
E-mail: hriadelova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 429

  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče

Mgr. Martina Bláhová

Kontakt:
E-mail: blahova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 434

  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče

Mgr. Linda Hermanová

Kontakt:
E-mail: hermanova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 443

  • výuka předmětu speciálně pedagogické péče 
  • poskytování pedagogické intervence

Mgr. Kateřina Černá

Kontakt:
E-mail: cerna@zspastviny.cz
Tel: 537 026 428

  • výuka předmětu speciální pedagogické péče