Provoz ŠD

Ranní družina Činnost v
odděleních
Pobyt venku Děti ve spojených odděleních +
konečná družina
PO – PÁ 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

 

Ranní družina klasických i Montessori tříd probíhá nad mateřskou školou, příchod dětí nejpozději do 7.30 hodin.

Odpolední družina klasických tříd je v prostorách nad mateřskou školou. Montessori třídy zůstávají v Montessori prostorách.

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

Účastník může ze ŠD odcházet:

V DOBĚ PŘED VYCHÁZKOU (do 13.45): odchází samostatně, přes vrátnici školy – vždy na základě písemné žádosti; Montessori děti odchází vlastním vchodem.

  • Při ukončení výuky v 11. 40 v časovém rozmezí 12.45 – 13.45 hod.
  • Při ukončení výuky ve 12. 45 pouze ve 13. 45 hod.

V DOBĚ PO VYCHÁZCE (od 15.00):

  • Účastník může samostatně odcházet dle času uvedeného na Přihlášce do zájmového vzdělávání či v písemné žádosti zákonných zástupců
  • Nebo si účastníka zákonní zástupci či pověřené osoby osobně vyzvednou ve vymezených prostorách odpolední družiny v libovolném čase od 15.00 do 17.30 hodin.

Rodičům je pohyb po budově školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

! V době od 13.45 do 15.00 nelze dítě ze ŠD vyzvedávat (pobyt venku)!

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Oddělení Třída Vychovatel Email
I. 1.A Mgr. Zdenka Binková binkova@zspastviny.cz
II. 1.B Martina Válková valkova@zspastviny.cz
III. 1.C Ing. Petra Hanzalová hanzalova@zspastviny.cz
IV. 2.A Jaromíra Rumlerová rumlerova@zspastviny.cz
V. 2.B Bc. Kamila Vaňkovská vankovska@zspastviny.cz
VI. 2.C + 4. roč. Montessori Bc. Marie Lerchová lerchova@zspastviny.cz
VII. 3.A + 4. roč. Věra Bumbálková bumbalkova@zspastviny.cz
VIII. 3.B + 4. roč. MgA. Veronika Chlebková chlebkova@zspastviny.cz
IX. 3.C + 4. roč. Bc. Radka Grohová grohova@zspastviny.cz
X. 1.+ 4., 5. roč. Montessori Helena Svobodová svobodova@zspastviny.cz
XI. 2.+ 4., 5. roč. Montessori Mgr. Naďa Barca barca@zspastviny.cz
XII. 3. roč. Montessori Jana Olivová, DiS olivova@zspastviny.cz

O rozdělení dětí ze 4. roč. a Montessori tříd budou rodiče informováni individuálně prostřednictvím Edookitu.

KROUŽKY ŠD

Název kroužku Vedoucí Den v týdnu Čas
Gymnastika Jaromíra Rumlerová

Martina Válková

Pondělí 15.30 – 16.30
Angličtina (pouze pro 1. třídy) Helena Svobodová Pondělí 15.30 – 16.30
Keramika Mgr. Zdenka Binková Pondělí 15.30 – 17.00
Dramatický kroužek Bc. Radka Grohová Pondělí 15.30 – 16.30
Pohybovky Martina Válková

Jaromíra Rumlerová

Úterý 15.30 – 16.30
Přírodovědný kroužek (sudý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.30
Hravý čtenář (lichý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.00
Plavání (2. a 3. třídy) Jaromíra Rumlerová

Ing. Petra Hanzalová

Středa 15.30 – 16.30
Malý malíř (malování, kreslení) Mgr. Naďa Barca Středa 15.30 – 16.30
Náboženství Bc. Marie Lerchová Středa 15.30 – 16.30
Jóga Mgr. Zdenka Binková Čtvrtek 15.30 – 16.30
Šikula (výtvarný, tvořivý kroužek) Martina Válková Čtvrtek 15.30 – 16.30

Změna předem vyhrazena.

Otevření a činnost kroužků závisí na epidemiologické situaci a nařízení vlády.

Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 3. října 2022, jsou zdarma.

Rodiče pouze přispívají na materiál a pomůcky u těchto kroužků: Výtvarný kroužek Šikula, Malý praktik, Keramika. U Přírodovědného kroužku na dopravu a vstupné.

O systému přihlašování budete informováni prostřednictvím Edookitu a webu školy.

 

POPLATEK ZA ŠD

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 300 Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách na účet 45730621/0100. Nezapomeňte uvést: ŠD, variabilní symbol dítěte (stejný jako u stravného), jméno dítěte a třídu.

1. platba je za 4 měsíce (září – prosinec) činí celkem 1200 Kč a je splatná ke dni 30. 9. 2022

2. platba je za 6 měsíců (leden – červen) činí celkem 1800 Kč a je splatná ke dni 31. 1. 2023

KONTAKTY NA ŠD

Telefonní číslo Nad MŠ Montessori Kabinet ŠD Vrátnice
do ŠD 730 893 883 730 892 156 537 026 427 537 026 420
E-mail druzina@zspastviny.cz; hanzalova@zspastviny.cz
Kontaktní osoba Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

PROSÍM, SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
na www.zspastviny.cz.