Provoz ŠD

Ranní družina Činnost v
odděleních
Pobyt venku Děti ve spojených odděleních +
konečná družina
PO – PÁ 6.15 – 7.40 11.40 – 13.45 14.00 – 15.00 15.00 – 17.30

 

Ranní družina probíhá v oddělení nad Mateřskou školou, příchod dětí nejpozději do 7.30 hodin.

Odpolední družina je v prostorách nad mateřskou školou do 17.30. Výjimku tvoří Montessori třídy, které zůstávají v Montessori prostorách do 16. 00. Poté přechází do družiny nad MŠ.

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

POZOR ZMĚNA! Účastník může ze ŠD odcházet:

V DOBĚ PŘED VYCHÁZKOU (do 13.45): odchází samostatně, přes vrátnici školy – vždy na základě písemné žádosti; Montessori děti odchází vlastním vchodem.

  • Při ukončení výuky v 11. 40 v časovém rozmezí 12.45 – 13.45 hod.
  • Při ukončení výuky ve 12. 45 pouze ve 13. 45 hod.

V DOBĚ PO VYCHÁZCE (od 15.00):

  • Účastník může samostatně odcházet dle času uvedeného na Přihlášce do zájmového vzdělávání či v písemné žádosti zákonných zástupců
  • Nebo si účastníka zákonní zástupci či pověřené osoby osobně vyzvednou ve vymezených prostorách odpolední družiny v libovolném čase od 15.00 do 17.30 hodin.

Rodičům je pohyb po budově školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

! V době od 13.45 do 15.00 nelze dítě ze ŠD vyzvedávat (pobyt venku)!

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Oddělení Třída Vychovatel Email
I. 1.A Mgr. Zdenka Binková binkova@zspastviny.cz
II. 1.B Martina Válková valkova@zspastviny.cz
III. 1.C Ing. Petra Hanzalová hanzalova@zspastviny.cz
IV. 2.A Jana Olivová, DiS. olivova@zspastviny.cz
V. 2.B Mgr. Lucie Nádeníková nadenikova@zspastviny.cz
VI. 2.C Jaromíra Rumlerová rumlerova@zspastviny.cz
VII. 3.A Věra Bumbálková bumbalkova@zspastviny.cz
VIII. 3.B MgA. Veronika Chlebková chlebkova@zspastviny.cz
IX. 3.C Olga Hortová hortova@zspastviny.cz
X. Montessori Mgr. Naďa Barca barca@zspastviny.cz
XI. Montessori Mgr. Radka Kráčalíková kracalikova@zspastviny.cz

Děti ze 4. tříd budou rozděleny do ostatních oddělení. Rodiče budou informování prostřednictvím třídních učitelů, Edookitu a www.zspastviny.cz.

KROUŽKY ŠD

Název kroužku Vedoucí Den v týdnu Čas
Gymnastika Jaromíra Rumlerová Pondělí 15.30 – 16.30
Keramika Mgr. Zdenka Binková Pondělí 15.30 – 17.00
Angličtina (2. – 4. ročník) Jana Olivová, DiS. Pondělí 15.30 – 16.30
Pohybovky Martina Válková Úterý 15.30 – 16.30
Přírodovědný kroužek (sudý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.30
Hravý čtenář (lichý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15.30 – 17.00
Plavání (1. ročník) *

Jaromíra Rumlerová

Ing. Petra Hanzalová

Středa 15.30 – 16.30
Malý praktik (rukodělný kroužek) Mgr. Naďa Barca Středa 15.30 – 17.00
Jóga Mgr. Zdenka Binková Čtvrtek 15.30 – 16.30
Šikula (výtvarný kroužek) Martina Válková Čtvrtek 15.30 – 16.30

Změna předem vyhrazena.

*od 2. pololetí (v závislosti na ukončení rekonstrukce bazénu)

Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 5. října 2020, jsou zdarma.

Rodiče pouze přispívají na materiál a pomůcky u těchto kroužků: Výtvarný kroužek Šikula, Malý praktik, Keramika. U Přírodovědného kroužku na dopravu a vstupné.

O systému přihlašování budete informováni prostřednictvím Edookitu a webu školy.

 

POPLATEK ZA ŠD

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 250 Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, který dítě obdrží do deníčku v průběhu měsíce září od paní vychovatelky:

1. platba je za 4 měsíce (září – prosinec) činí celkem 1000 Kč a je splatná ke dni 30. 9. 2020

2. platba je za 6 měsíců (leden – červen) činí celkem 1500 Kč a je splatná ke dni 31. 1. 2021

KONTAKTY NA ŠD

Telefonní číslo

Ranní ŠD

do 7.30 hod.

Nad MŠ

od 15.00 hod.

Montessori Vrátnice
do ŠD 734 407 204 730 893 883 730 892 156 541 223 119
E-mail druzina@zspastviny.cz; hanzalova@zspastviny.cz
Kontaktní osoba Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

PROSÍM, SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
na www.zspastviny.cz.