Školská rada

Dne 30. 8. 2021 proběhla ustavující schůze školské rady v novém složení:

Předseda ŠR:

Mgr. Eva Němcová
Kontakt: eva.rozkova@gmail.com

Členové ŠR:

Zástupci z řad rodičů:

  • Mgr. Dita Debowská
  • Mgr. Eva Němcová
  • Mgr. Jakub Poláček

Zástupci z řad pedagogů:

  • Mgr. Lenka Adámková
  • Mgr. Hana Staňková
  • RNDr. Renata Závodná

Zástupci zřizovatele:

  • Andrea Slavíčková
  • Ing. Jan Pospíšil
  • Mgr. Michaela Kameníková

E-mailová adresa školské rady: radaskoly@komin.brno.cz