Výchovné poradenství

Výchovní poradci

PaedDr. Lenka Březinová (VP pro I. stupeň)

Kontakt:
E-mail: brezinova@zspastviny.cz
Tel: 537 026 433

 

RNDr. Renata Závodná (VP pro II. stupeň)

Kontakt:
E-mail: zavodna@zspastviny.cz
Tel: 537 026 442, 770 197 381

 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky, Edookitem nebo e-mailem.

 

Hlavním cílem naší práce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech:

  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Péče o nadané a mimořádně nadané žáky
  • Péče o žáky ohrožené školním neprospěchem
  • Problémy spojené se školní docházkou
  • Kariérové poradenství – profesní orientace žáků

 


 

Spolupracujeme s:

PPP Brno, pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379, email: kohoutova@pppbrno.cz

PPP Brno, pracoviště Hybešova 15, 602 00 Brno, telefon: 543 245 914-6, email: hybesova@pppbrno.cz

PPP Brno, pracoviště Sládkova 45, 613 00 Brno, oddělení prevence, telefon: 548 526 802, email: sladkova@pppbrno.cz

PPP, Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135, 775 211 793 email: ppp@skolskykomplex.cz

SPC, Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075, 720 042 614, email: spc@autistickaskola.cz

SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská 234, 637 00 Brno, telefon: 517 543 102, email: spc@zslogo.cz

SPC, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno, telefon: 543 210 437

SVP Veslařská 252, 637 00 Brno, telefon: 543 216 685, 722 952 499, email:  svp.brno@svpbrno.cz

IPS pro volbu povolání Úřadu práce, Polní 37, 659 59 Brno, telefon: 950 104 463, 950 104 450 email: ips@bm.mpsv.cz

Vysvětlivky: PPP = pedagogicko – psychologická poradna, SPC = speciální pedagogické centrum, SVP = středisko výchovné péče, IPS = informační a poradenské středisko