Kontakty

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Andrea Šiklarová
mobil: 734 302 840
mail: skolka@zspastviny.cz

Učitelky

Mgr. Jana Bušová – e-mail: busova@zspastviny.cz

Martina Bandíková – e-mail: bandikova@zspastviny.cz

Barbora Kořenková – e-mail: korenkova@zspastviny.cz

Mgr. Zuzana Procházková – e-mail: prochazkova@zspastviny.cz

Bc. Libuše Svobodová – e-mail: svobodova@zspastviny.cz

Mgr. MgA. Aneta Valentová – e-mail: a.valentova@zspastviny.cz

Bc. Radka Vondrušková – e-mail: vondruskova@zspastviny.cz

Odhlašování obědů – sekretářka školy

telefon: 537 026 445

mail: strava@zspastviny.cz