Aktuální projekty

logo-esf-bar

Projekt „Šablony J. A. Komenský – ZŠ a MŠ Pastviny“

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0001973
Název projektu, popis: Zajištění personální podpory v MŠ a ZŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog), zajištění osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, využívání metod inovativního vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání, rozvoj spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Datum ukončení: 31. 8. 2025
Celková výše dotace: 8 073 003,- Kč