Mateřská škola

Důležité upozornění

Z důvodu bezpečnosti opět žádáme rodiče, aby při příchodu do mateřské školy dbali zvýšené opatrnosti a nepouštěli do mateřské školy žádné cizí osoby!!! Tímto krokem chceme zajistit bezpečnost vašich dětí, ale i nás zaměstnanců. Děkujeme za spolupráci. Andrea Šiklarová

Provoz MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče, od 10.5.2021 mohou znovu do mateřské školy nastoupit všechny děti – bez testování i bez roušek.   Provoz naší mateřské školy bude od 6.30 do 16.30 hod. Obědy jsou automaticky nahlášeny pro všechny děti. Pokud již víte, že vaše dítě do MŠ nenastoupí, je potřeba si oběd odhlásit – emailem strava@zspastviny.cz nebo na tel: […]

Úplata za předškolní vzdělávání v době omezeného provozu MŠ ve školním roce 2020 – 2021

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 43/2006 Sb., § 3, odst.1 a po projednání se zřizovatelem rozhodla o omezení a přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin následovně: V termínu od 1. července do 23. července 2021 bude MŠ uzavřena. V termínu od 26. července 2020 do 6. srpna 2021 […]

Zápis do MŠ

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 Vydávání  přihlášek pouze online od 1.4.2021 Zápis do mateřské školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní […]

Navýšení ceny stravného

Vzhledem k růstu cen potravin a energií dojde od 1.1.2021 k navýšení ceny stravného. Cena stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb. děti ve věku 3-6 let 38 Kč/den děti ve věku 7 let 42 Kč/den Prosíme o úpravu trvalých příkazů na částku 800 Kč/měsíc u dětí do 6 let a 880 Kč/měsíc […]