Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2024/2025

 

Zápis do běžných 1. tříd i do tříd s Montessori pedagogikou proběhne na naší škole:

v pátek 19. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hod.

v sobotu 20. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hod.

K zápisu se dostavte s dítětem a s sebou si vezměte:

  • žádost o přijetí dítěte do ZŠ (vyplněnou a vytisknutou z https://zapisdozs.brno.cz/ )
  • přílohu žádosti o přijetí (k vytisknutí níže, nebo lze vyplnit přímo u zápisu)
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce)

Rezervační systém

Na stránkách https://zapisdozs.brno.cz/, kde je od 15. 3. 2024 rodičům zpřístupněno vydávání žádostí, je zároveň pro zápis na naší škole v tento den otevřen „Rezervační systém“, kde si zákonný zástupce zarezervuje čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu.

K zápisu se dostavte 10 minut před zarezervovaným časem – odpovědný pracovník ZŠ provede kontrolu Vámi předložených dokumentů.

 

V případě potřeby je možné si přihlášku vyzvednout v ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. v pondělí 25. 3. 2024
u ZŘ pro 1. stupeň Mgr. L. Voženílkové Mazálkové v době od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Kritéria pro přijetí žáků – viz. níže

 

Odklad školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Žádost o odklad školní docházky musí rodič doložit těmito dvěma doporučujícími stanovisky:

  1. Doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum)
  2. Doporučující stanovisko od odborného lékaře nebo klinického psychologa (odborným lékařem je myšlen zpravidla praktický lékař, u kterého je dítě v péči)

 

Podrobnější informace k průběhu přijímacího řízení najdete na: https://zapisdozs.brno.cz/