Adaptační dny 6.B

Jakožto nově vzniklá třída jsme se zúčastnili na začátku školního roku adaptačních dnů, abychom se blíže poznali.
Vše začalo v lanovém centru Proud. Zde jsme v dopoledních hodinách hráli seznamovací hry. A v rámci programu jsme se zúčastnili projektu Kosmos. Stali se z nás konstruktéři, kteří měli v týmech sestavit raketu pro našeho astronauta pana Vajíčka. Nebyli příliš úspěšní, pouze jeden astronaut přežil pád v raketě z 8 metrů. Spolupráci naší třídy jsme trénovali na vyrovnávací plošině, kterou jsme museli udržet ve vodorovné poloze nejméně 10 sekund. Tato úloha nám dala zabrat, ale zvládli jsme to. Nakonec přišla poslední část programu a my už viseli v 8 metrech na lanech a překonávali jsme různé vzdušné překážky. Jako správný tým jsme se jistili navzájem, samozřejmě pod dohledem zkušených instruktorů. Největší zkouškou odvahy byl skok na hrazdu z pohybujícího se sloupu. Naše třída je neohrožená, proto i tuto disciplínu někteří z nás zdolali.
Druhý den jsme strávili s paní psycholožkou. Pod jejím vedením jsme hráli různé hry a také zjišťovali zábavnou formou zájmy a různé informace o naší třídní učitelce.
Poslední částí adaptačního programu se stal geocaching. Výprava začala u školy a směřovala k Palackému kopci. Po cestě jsme u potoka našli první „kešku“. Brodili jsme se blátem a houštím, ale nález první kešky je vždy nejlepší! Palacký kopec nám odkryl ještě další dvě kešky. Vystoupali jsme také na Střelecký kopec, kde jsme si prohlédli okolí a ukázali si městské části a různé viditelné zajímavosti města Brna. Po cestě na Medlánecký kopec jsme naše keškové skóre zvýšili o další kus. Na vrcholku jsme si zopakovali již získané informace o Brně. Další zastávkou bylo Medlánecké letiště, kde jsme obdivovali bezstarostné sysly. Čas byl naším neúprosným nepřítelem a my se museli pomalu vracet ke škole. Po cestě jsme ale objevili další 4 kešky. Také jsme si udělali zoologické zastavení u nenasytných koziček. Téměř nikdo z nás nemohl uvěřit tomu, že jsme ušli téměř 11 km.
I krásné počasí nám dalo signál, že hvězdy jsou nám nakloněny a že ve třídě 6.B nás čeká spousta zážitků a nových přátelství.