Anglická recitační soutěž – English Recitation Competition

Že je poezie nemoderní a děti již nemůže oslovit? 
Naštěstí to není zdaleka pravda, alespoň jak se snažili dokázat žáci třetích a čtvrtých tříd.
V měsíci dubnu každý z nich zažil vyučovací hodinu věnovanou anglické poezii. Žáci si vybrali jakoukoli anglickou báseň, říkanku či rozpočítadlo a přednesli ji před svou anglickou skupinou. Z té byli vybráni tři recitátoři postupující do školního kola a 24. dubna proběhla velká básnická přehlídka.
Přehlídky se zúčastnilo přes 30 soutěžících a všichni předvedli pečlivě připravený, melodický a pěkně anglicky vyslovovaný přednes poezie. Komise neměla lehký úkol, když musela vybrat 3 nejlepší z každého ročníku.
Jako nejzdařilejší byly nakonec vybrány přednesy těchto žákyň a žáků: 
3. ročník:
1. místo – Valentýna Holíková
2. místo – S. K. (jméno nelze zveřejnit – GDPR)
3. místo – H. F. (jméno nelze zveřejnit – GDPR)
4. ročník:
1. místo – Vanda Navrátilová
2. místo – Jan Linka
3. místo – Petr Foltas
Kromě dobrého pocitu si ze soutěže odnesli diplom na památku a anglickou knihu či hru na procvičování angličtiny.

Všem vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za milý kulturní zážitek s anglickou poezií. 

Těšíme se příští rok na comeback anglické poezie!