English week

První červnový týden roku 2019 byl pro některé žáky devátých ročníků poněkud neobvyklý. V rámci akce zvané English week nás navštívilo několik rodilých mluvčích z různých anglicky mluvících zemí.

Chris z Arizony nám krásně představil svou rodnou zemi. Dozvěděla jsem se toho dost nového. Povídali jsme si s ním však i o tématu, který zahrnoval různé vynálezy a vymoženosti, které se v budoucnu budou třeba využívat.

Dále nás navštívil Allan ze Skotska. S ním jsme si užili plno legrace. Aktivity, které měl přichystané, nás vážně pobavily. Příkladem může být třeba naše verze basketbalu s ragbyovým míčem.

Jako třetí za námi přijel James, který pocházel z Anglie. Hodně jsme se o něm dozvěděli a taktéž o Anglii. Zkoušeli jsme různé dialekty a přízvuky, některé byly vážně legrační. James byl rovněž fanouškem Shakespeara, takže nás neminulo ani divadelní představení. To však bylo ztvárněno námi.

Další den k nám přišel opět Skot, tentokrát Andrew. Mně osobně se líbily jeho historky, které zažil jakožto učitel. Rovněž mě bavily jeho připravené aktivity, například aktivita Předveď, popiš, nakresli anebo skotský tanec. Hudbu nám dokonce pouštěl ještě z přetáčecích kazet.

Nakonec nás navštívil Eugene z Irska. Jeho aktivity byly rovněž zajímavé. Hráli jsme Kahoot! a řešili jsme případ vraždy. To však zdaleka není vše. Poslední den jsme se opět zahřáli tancem. Irské tance vážně nejsou jednoduché. Naštěstí nás naučil pouze zjednodušenou verzi.

Já osobně jsem ráda, že jsem se English weeku zúčastnila. Byla to opět nová zkušenost a ráda jsem si oprášila svou anglickou komunikaci. Mluvčím bylo krásně rozumět, takže tuto akci určitě doporučuji. Vážně jsem si ji užila.