Informace k částečnému otevření školy od 18.11.

Vážení rodiče, od středy 18.11. bude možná osobní přítomnost žáků I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, I.M, II.M a III.M  ve škole. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, třídy se nemůžou slučovat ani jinak prolínat. Žáci i zaměstnanci musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole. I nadále je omezena výuka tělesné a hudební výchovy, je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Při příznivém počasí budou chodit žáci v rámci tělesné výchovy na vycházku, případně budou mít výuku jiných předmětů podle potřeby. V hodině anglického jazyka se žáci nebudou dělit do skupin, zůstávají po třídách. Platí běžný rozvrh hodin.

Školní družina

Provoz školní družiny je nařízením MŠMT umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. Z toho důvodu jsme jej museli částečně omezit. Ranní družinu nelze zajistit. Pokud toto způsobí pro některého z rodičů neřešitelný problém, pak mi prosím obratem napište (nejpozději do pátku 13.11.). Pokusíme se tyto mimořádné situace  řešit individuálně. Odpolední družina končí v  16,30 hodin. Pro třídu III.M jsme museli vytvořit samostatné oddělení.

Stravování

Od 18.11. se mohou ve školní jídelně stravovat pouze žáci, kteří jsou přítomni v prezenční výuce podle rozpisu (po jednotlivých třídách). Je možné objednat svačiny, konzumovat je budou ve třídách. Stále čekáme dodání přístroje, který by umožnit vydávání obědů v menuboxech. Po jeho dodání (cca 7 – 14 dní) opět nabídneme obědy pro žáky, kteří dosud využívali možnosti stravování při distanční výuce.

Vstup do školy bude organizován postupně, vyučující si přijdou pro žáky na stanovené místo v daném čase takto:

7,30

I.M – vchod nové nástavby

7,40

I.A – před hlavním vchodem

I.C – u bronzové plastiky

II.B – vchod do MŠ

II.M – vchod nové nástavby

7,50

I.B – před hlavním vchodem

II.A – u bronzové plastiky

II.C – vchod do MŠ

III.M – vchod nové nástavby

Děkuji vám za spolupráci a vstřícnost.