Informace o přítomnosti žáků ve škole od 30.11.

Dobrý den,
posílám informace o přítomnosti žáků ve škole. Od 30.11. chodí do školy každý týden celý první stupeň + IX. ročník.
Další třídy druhého stupně se budou střídat po týdnu. Zde posílám rozpis jejich přítomnosti ve škole:

30.11. – 4.12. : 8. A, 8. B, 8. C, 6. B, 5. M
7. – 11.12. : 7. A, 7. B, 7. C, 6. A, 6. C

Takto se budou třídy střídat do doby, než ministerstvo uvolní nastavená pravidla. Distanční výuka i nadále pokračuje pro žáky, kteří daný týden nebudou ve škole.
Musíme zachovat homogenitu tříd, což je komplikované v některých předmětech (hlavně cizí jazyk).

Další podrobnosti obdržíte do středy.

Srdečně zdraví