Matematický klokan 2021

Milí kamarádi a počtáři matematického klokana 2021,

jak jistě víte, proběhla na naší škole soutěž Matematického klokana na 1. i 2. stupni (dne 19.3.2021). Soutěž byla pro žáky dobrovolná a proběhla on-line, kvůli stále trvající epidemiologické situaci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili této soutěže i v takových těžkých podmínkách.

Tři nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

1.stupeň
Kategorie CVRČEK (2. – 3. ročník)
Řěhořek Vojtěch – 2.C, Svoboda Teodor – 2.C
Martinátová Viktorie 1.C
Rataj Kryštof 1.A

Kategorie KLOKÁNEK (4. – 5. ročník)
Guzi Dorota – 4.B
Marek Adam – 4.C
Náhlík Stanislav – 5.C

2. stupeň
Kategorie BENJAMÍN (6. – 7. ročník):
Adámek Ondřej – 6.C,
Svoboda David – 6.A, Ševčík Daniel – 6.B, Řeháková Zuzana – 7.A
Cveček Marián – 6.A

Kategorie KADET (8. – 9. ročník):
Vojtek Lukáš – 8.C
Šoula Zdeněk – 9.B,
Medveďová Anežka – V.M

Děkujeme a gratulujeme všem řešitelům a těšíme se na další soutěž matematického klokana 2022.