Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

ministerstvo školství zveřejnilo materiál Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.  Naše škola se otevře 11. 5. pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky, a dále 25. 5. pro žáky 1. stupně. Nyní budeme připravovat systém fungování školy v souladu s metodikou stanovující hygienická a organizační pravidla daná ministerstvy zdravotnictví a školství. V první fázi budeme zjišťovat váš zájem o to, aby vaše dítě školu v tomto období navštěvovalo.
Dle počtu žáků budeme stanovovat skupiny a personální zajištění. Metodika obsahuje řadu povinností školy vzhledem k hygienickým požadavkům.
Během příštího týdne vás budu informovat o tom, jak konkrétně režim školy do konce školního roku zajistíme.
Přeji vám hezké májové dny a pevné zdraví