Organizace činnosti ŠD na začátku školního roku 2020/2021

 1. V úterý 1. 9. 2020 začíná provoz ŠD v 6.15, pokračuje po skončení výuky až do 17.30 hodin.
  Děti půjdou na oběd v době od 10.00 do 11.00 hod.
 2. PROSTORY RANNÍ I ODPOLEDNÍ DRUŽINY JSOU NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU. VÝJIMKU TVOŘÍ MONTESSORI TŘÍDY, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V MONTESSORI PROSTORÁCH DO 16.00 HODIN, POTÉ PŘECHÁZÍ DO ODPOLEDNÍ DRUŽINY NAD MŠ.
 3. Během prvního dne obdrží děti Přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD. Prosíme rodiče o jejich řádné vyplnění včetně odchodů na druhé straně tiskopisu. (Vyplňte čas odchodu a S=sám nebo D=doprovod). Uveďte všechny osoby, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat. V případě, že bude dítě ze ŠD vyzvedávat nezletilý sourozenec, přebírá rodič za dítě plnou zodpovědnost. Vyplněnou přihlášku pošlete po dítěti obratem zpět do školy. Účast dítěte ve školní družině je podmíněna odevzdanou přihláškou. 
 4. V prvním týdnu obdrží děti v deníčku ŠD číslo účtu pro platbu a nový variabilní symbol (variabilní symboly z minulého školního roku jsou NEPLATNÉ!!!). Poplatek za ŠD je stanoven na 250Kč/měsíc/dítě. Připomínáme, že první částka 1000 Kč je splatná do 30. 9. 2019, 2. částka 1500 Kč do 31. 1. 2020. Při platbě do poznámky uveďte: ŠD, jméno a příjmení dítěte, třídu. Pokud v poznámce nebude uvedeno, platba bude vrácena zpět.
 5. POZOR DŮLEŽITÉ!!! Dítě bude odcházet ze školní družiny na základě informace v přihlášce. Všechny změny oznámí rodič písemně, zvlášť na lístku (NE do družinového deníčku, viz. formulář na webu školy, v sekci ŠD Dokumenty/Žádost o uvolnění žáka ze ŠD), který dítě odevzdá paní vychovatelce. Připomínáme, že dítě může odcházet samo po obědě do 13.45 hod a dále až po 15. hodině. Vyzvedávání dětí na základě telefonické žádosti nebo SMS není z důvodů bezpečnosti možné.
 6. Děti v průběhu prvního týdne obdrží deníček do školní družiny, který bude sloužit ke komunikaci mezi rodiči a ŠD. Prosíme o pravidelnou kontrolu a sledování deníčků.
 7. Provoz školní družiny během měsíce září je zkušební, mohou nastat změny.
 8. Činnost kroužků ŠD bude zahájena v týdnu od 5.10.2020, o způsobu přihlášení vás budeme informovat
  přes Edookit.
 9. Kontaktní osoba za ŠD: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD,
  email: hanzalova@zspastviny.cz, druzina@zspastviny.cz;
  telefon do ŠD: 734 407 204 – ranní (do 7.30 hod.), 730 893 883 – odpolední (od 15.00 hod.),
  730 892 156 – Montessori, 541 223 119 – vrátnice.

Od 2. 9. 2020 již běží provoz dle zveřejněných informací na webu školy a Edookitu. Prosíme o sledování.

Pohodový školní rok, těšíme se na Vás.