Oznámení o ředitelském volnu

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních, personálních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na pátek 2. 10. a pátek 9. 10. 2020
Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví všem.